BİLİMSEL PROGRAM
Bilimsel Program için Tıklayın


20 Kasım 2020, Cuma
Ana Salon
17:00 - 17:15

Açılış

Dr. Hazar Cırık
Kongre Bilimsel Sekreteri

Dr. Yakup Şahin
Kongre Genel Sekreteri

Dr. Rıdvan Karagöz
Kongre Başkanı

17:15 - 18:00 Pandemi Sürecinde Aile Hekimliği Sistemi

Oturum Başkanı: Dr. Özlem Sezen
Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehmet Ungan, Prof. Dr. Esra Saatçi, Prof. Dr .Mehmet Sargın

18:00 - 18:15 Ara
18:15 - 19:00 UYDU SEMPOZYUMU
Güncel veriler ile İnek Sütü Proteini Alerjisi

Oturum Başkanı: Dr. Lütfi Tiyekli
Konuşmacı: Doç.Dr. Mustafa Arga

19:00 - 19:15 Ara
19:15 - 20:00 UYDU SEMPOZYUMU

1. Basamak’ta Migren ve Baş Ağrısı Yönetimi

Oturum Başkanı: Dr. Yakup Şahin
Konuşmacı: Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı

20:00 - 20:15 Ara
20:15 - 21:00 UYDU SEMPOZYUMU

ASM’de Meningokok Aşılaması: Menactra Tecrübesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ateş Kara
Konuşmacı: Prof. Dr. Metehan Özen

21:00 - 21:15 Ara
21:15 - 22:00

Bebeklerle Göz Göze

Oturum Başkanı: Dr. Özgür Cinisli
Konuşmacı: Doç.Dr.Sadullah Keleş

21 Kasım 2020, Cumartesi
10:00 - 10:45

Esnemeden Güne Başlayamayanlara

Oturum Başkanı: Dr.Murat Çevik
Konuşmacı: Prof. Dr .Ayşegül Ketenci

10:45 - 11:00 Ara
11:00 - 11:45

Salgın Gölgesinde Diyabet Yönetimi

Oturum Başkanları: Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Dr. Harun Atmacaoğlu
Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Selçuk Dağdelen

11:45 - 12:00 Ara
12:00-12:45

UYDU SEMPOZYUMU
Meningokok Hastalıkları ve Nimenrix ile Korunma

Oturum Başkanı: Dr. Birol Kocaman
Konuşmacı: Prof. Dr. Zafer Kurugöl

12:45 - 13:00 Ara
13:00 - 13:45

Kalbimin Hızını Ayarlayamıyorum

Oturum Başkanı: Dr. Kemal Noyan
Konuşmacı: Prof. Dr. Hüseyin Oflaz

13:45 - 14:00 Ara
14:00 - 14:45

UYDU SEMPOZYUMU
D Vitamini Eksikliği ve Güncel Tedavi Algoritması

Oturum Başkanları: Dr. Sermin Çengel, Dr.Metin Sezgin
Konuşmacı: Prof. Dr. Kerim Güler

14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 15:45

Erişkin Pnömokok Aşılaması

Oturum Başkanı: Dr. Yavuz Altınbaş
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

15:45 - 16:00 ARA
16:00 - 16:45

UYDU SEMPOZYUMU
HPV ve HPV Aşılarına 360 Derece Bakış

Konuşmacı: Doç. Dr. Nejat Özgül

16:45 - 17:00 Ara
17:00 - 17:45

Kaygılarımla Başedemiyorum

Oturum Başkanı: Dr. Ekrem Başara
Konuşmacı: Uzm. Dr. Rabia Nazik Yüksel

17:45 - 18:00 Ara
18:00 - 18:45

Yaşlıyım Korkuyorum İçeride Yalnızlığım, Dışarıda Korona

Oturum Başkanı: Dr. Taner Balbay
Konuşmacı: Doç. Dr. Sevnaz Şahin

18.45 - 19:00 Ara
19:00 – 19:45

Nerde O Eski Reçeteler

Oturum Başkanı: Dr. Muharrem Görgel
Konuşmacı: Prof. Dr. Ülker Gül

19:45 – 20:00 Ara
20:00 - 20:20

Akılcı Antibiyotik Sunumu

Oturum Başkanı: Dr. Muharrem Görgel
Konuşmacı: Dr. Rıdvan Karagöz

20:20 - 20:30 Ara
20:30 - 22:00

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr.Süleyman Uzun

SS-01 Diyabetik hasta profilimiz: Bir üniversite hastanesinin erişkin ve çocukluk çağı verilerinin retrospektif analizi
Nurullah Uslu, Nurhayat Özkan Sevencan, Didem Adahan

SS-02 Non ST elevasyonlu myokard infarktüsü (NSTEMI) tanılı hastalarda yaşa göre serum lipid düzeylerinin dağılımı
İbrahim Halil Damar

SS-03 Covid19 Pozitif Hastaların Üst Solunum Yolları Enfeksiyonu Semptom Sıklıkları
Ali Güvey

SS-04 Pandemi Döneminde Sivas’taki Aile Hekimlerinin Yaşadığı Problemler Ve Bu Durumun Koronavirus Korku Düzeyleri İle İlişkisi
Seher Karahan, Ezgi Ağadayı,İrfan Gazi Yılmaz

SS-05 Graves hastalığı tanısı alan hastalarda vitamin D düzeyinin değerlendirilmesi
Davut Sakız, Murat Çalapkulu, Muhammed Erkam Sencar, İlknur Öztürk Ünsal

SS-06 Okul öncesi dönemde atopik dermatit, besin alerjisi ve diyet ilişkisi
Ayşe Süleyman, Esra Yücel, Nermin Güler

SS-07 Aile Hekimlerinin Çocukluk Çağı Hipertansiyonu Konusundaki Farkındalık Düzeyleri ve Yaklaşımları
Songül Yılmaz, Sare Gülfem Özlü

SS-08 İnsidental Hemidiafragma Elevasyonu
Tuğba Koşmaz

SS-09 Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarında D vitamini eksikliği
Aysel Toçoğlu

SS-10 Ankara’da Bir Üniversite Hastanesinin Polikliniklerine Başvuranların Sağlık Hizmeti Kullanım Özellikleri
Enes Ahmet Güven, Sefer Aycan

SS-11 Aile Hekimliği Çocuk-Ergen Sağlığı İzleminde Hayatı Değişen Öğrenci
Nur Yazar

SS-12 Aile sağlığı merkezi çalışanlarının emzirme hakkında davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Ezgi Ağadayı, Sanem Nemmezi Karaca, Gamze Ersen, Duygu Ayhan Başer, Hatice Küçükceran, Pınar Bilgili, İzzet Göker Küçük

SS-13 Genç Erişkin Erkeklerin Kontrasepsiyon Yöntemleri Kullanım Durumları ve Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Duygu Ayhan Başer,Tülin Karaca Arslan, Zehra Nur Yağlı Çağıl, Kübra Dağcıoğlu, Hilal Aksoy, İzzet Fidancı, Mustafa Cankurtaran

SS-14 Sezaryenle doğum ve çocukluk çağı alerjik bozuklukları ilişkisinin değerlendirilmesi
İzzet Fidancı, Eribenur Ötegen, Halise Keçik, Rumeysa Betül Yılmaz, Zehra Nur Çağıl, Hilal Aksoy, Duygu Ayhan Başer, Mustafa Cankurtaran

SS-15 3. Bahar Sevinç Yılmaz Yeltekin

SS-16 Pandemi Döneminde Sivas’taki Diş Hekimlerinin Yaşadığı Problemler Ve Bu Durumun Koronavirus Korku Düzeyleri İle İlişkisi
Seher Karahan, Ezgi Ağadayı, Zeynep Çoban Büyükbayraktar

SS-17 50 Yaş Üstü Erişkinlerde İnternet-Sosyal Medya Kullanımının Bilişsel Fonksiyonlar Ve Depresyon Düzeyi İle İlişkisi
Merve Uzkar, Celal Kuş,Raziye Şule Gümüştakım

SS-18 Covid 19 Salgın Döneminde Gıda Takviyesi Kullanımında Bilgi ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi
Deniz Şerife Cebeci, Murat Erzurumlu, Büşra Özoğlu, Şükran Ercümert, Melahat Akdeniz

SS-19 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Açısından Aile Hekimi Gözüyle Bir Disferlinopati Olgusunun Değerlendirilmesi
Deniz Şerife Cebeci, Hasan Hüseyin Avcı

SS-20 Aile Hekimlerinin Rotavirüs, HPV Meningokok Aşıları Hakkında Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları
Duygu Avcı,Celal Kuş, Raziye Şule Gümüştakım

22 Kasım 2020, Pazar
09:00 - 09:45

7’den 70’e Astım

Oturum Başkanı: Dr.Harun Teke
Konuşmacılar: Prof. Dr. İlknur Bostancı, Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu

09:45 - 10:00 ARA
10:00 - 10:45

UYDU SEMPOZYUMU
Öksürüğe Bakış Açımız Nasıl Değişti?

Konuşmacılar: Doç. Dr. Kurtuluş Aksu, Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu
10:45 - 11:00 Ara
11:00 - 11:45

Hipertansiyonda Herşey Yeni Baştan

Oturum Başkanı: Dr. Hazar Cırık
Konuşmacılar: Prof. Dr. Kerim Güler, Prof. Dr. Yunus Erdem

11:45 - 12:00 Ara
12:00-12:45

UYDU SEMPOZYUMU
Deri ve Eklem Bulgusu Olan Hasta Yönetiminde Birinci Basamağın Rolü
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Nilgün Atakan

Psoriasiste Birinci Basamağın Rolü
Prof.Dr.Nida Kaçar

Ankilozan Spondilit ve Psoriatik Artritte Birinci Basamağın Rolü
Doç.Dr.Rıdvan Mercan

12:45 - 13:00 Ara
13:00 - 13:45

Çocuğumu Online Derse Nasıl Motive Edeceğim

Oturum Başkanı: Dr. Recep Pehlivan
Konuşmacı: Prof. Dr. Nahit Motovalı Mükaddes

13:45 - 14:00 Ara
14:00-14:45

UYDU SEMPOZYUMU
Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi

Oturum Başkanı : Dr. Hüseyin Köz
Konuşmacılar: Prof. Dr. Bensu Karahalil, Prof. Dr. Murat Baş

14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 15:45

Aile Hekimliğinde Dişe Dokunur İşler

Oturum Başkanı: Dr. Burak Suiçmez
Konuşmacılar: Doç. Dr. Sera Derelioğlu, Doç. Dr. Ali Kiki

15:45 - 16:00 Ara
16:00 - 16:45

UYDU SEMPOZYUMU
Güncel veriler eşliğinde Bebek Beslenmesi

Oturum Başkanı: Dr. Nihat Fahlioğulları
Konuşmacı: Prof. Dr. Nurdan Uraş

16:45 - 17:00 Ara
17:00-17:45

Konuşmaya Utandığımız Hastalıklar

Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Kocaman
Konuşmacı: Dr.Müjdegül Zayıfoğlu Karaca

17:45 - 18:00 Ara
18:00 - 18:45

Her Yönü ile Sürpriz Kutu Teletıp

Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Hüseyin Güntürkün
Konuşmacılar: Prof. Dr. Hakan Hakeri, Dr. Orhan Aydoğdu

18:45 - 19:00 Ara
19:00 - 19:45

AŞK ve İlişkiye Dair Herşey

Oturum Başkanı: Dr. Kürşad Akkaya
Konuşmacı: Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir

19:45 - 19:50 Ara
19:50 – 20:00 Kapanış
GERİ SAYIM

DUYURULAR
  • Kongre Başlangıç Tarihi
    20 Kasım 2020
  • Kongre Bitiş Tarihi
    22 Kasım 2020
  • Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi
    17 Kasım 2020

SOSYAL MEDYA